• widia-carbide-tungsten_metal-market

    Widia

    Widia। कर्ड टंगस्टन कार्बाइड, रड टंगस्टन कार्बाइड, पीतल, नयाँ र प्रयोग गरिएको क्लीट्स, धुने टंगस्टन कार्बाइड र बुर र ड्रिलको रूपमा कडा धातुको मिश्रण।

    स्थान: मार्चे

मुख्य मेनु

अब बटन कल गर्नुहोस्केवल एक्स कम्पनीहरू - ०८-१२ | १४-१८
धातु बजार

GRATIS
हेर्नुहोस्